Fakulta strojní ČVUT

Pracoviště

Laboratoř vznikla v roce 2008 zahájením spolupráce následujících pracovišť ČVUT v Praze:
  • Ústav strojírenské technologie, Fakulty strojní
  • Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulty stavební
  • (Katedra mechaniky a materiálů) Katedra elektrotechnologie, Fakulty elektrotechnické
  • Ústav dopravní techniky, Fakulty dopravní

V roce 2008 byla laboratoř stavebně zrekonstruována a nově strojně vybavena, především díky řešení rozvojového projektu MŠMT č. 08 05 14200 s názvem „Modernizace a inovace přístrojového vybavení pro výuku svařování na ČVUT v Praze“. Dále měli pracovníci této laboratoře příležitost řešit další rozvojový projekt MŠMT č. 08 05 24 100 s názvem „Tvorba výukových programů pro svařování a tepelné dělení materiálů“, díky němuž vznikla celá řada multimediálních výukových pomůcek – především z oblasti speciálních metod svařování, které v laboratoři nejsou strojně zastoupeny.

V roce 2009 tato činnost pokračovala řešením navazujícího rozvojového projektu MŠMT č. 09 05 953210 s názvem „Modernizace a inovace přístrojového vybavení pro výuku svařování“, doplněním dalšího příslušenství a komponent jednotlivých pracovišť laboratoře. Ve vzájemné spolupráci se podařilo získat dále investiční projekt FRVŠ č. 1856/2009 s názvem „Integrovaná laboratoř svařování“, díky kterému jsme mohli rozšířit působnost laboratoře o další základní technologie svařování, které dosud nebyly uspokojivě strojně zastoupeny.