Fakulta strojní ČVUT

Kontakty

Adresa LVST:

ČVUT v Praze, FS
Ústav strojírenské technologie – LVST
Technická 4, 166 07 Praha 6

Vedoucí LVST:

Ing. Ladislav Kolařík, IWE
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie
Telefon: 224 352 630, 607 778 504
E-mail: ladislav.kolarik@fs.cvut.cz

Rada LSVT:

Prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc. IWE
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní techniky
Telefon: 224 352 620
E-mail: jiri.dunovsky@fd.cvut.cz, jiri.dunovsky@fs.cvut.cz

Prof. Ing. František Wald, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Telefon: 224 354 757
E-mail: wald@fsv.cvut.cz

Prof. Ing. Václav Bouda, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektrotechnologie
Telefon: 224 352 090
E-mail: bouda@fel.cvut.cz

Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie
Telefon: 224 352 632
E-mail: jan.suchanek@fs.cvut.cz